Volante Masterclass H2 en ALV 21-3-2020

Volante Masterclass H2 en ALV 21-3-2020

UPDATE 2 SEPTEMBER 2020:
Gezien de ontwikkeling van de situatie rond het coronavirus en de daarmee samenhangende beperkende maatregelen, heeft het bestuur van Volante besloten verder alle geplande evenementen in 2020 te annuleren.
Zie ook: https://alumniverenigingvolante.nl/volante-evenementen-2020-geannuleerd/

Zaterdag 21 maart nodigen we onze leden graag uit voor een tweeledige activiteit die gehouden wordt op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Het betreft de Algemene Ledenvergadering (ALV) en een masterclass waterstofauto’s.

Volante Masterclass H2 en ALV
Bron: autobahn.eu

ALV
In de ALV legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en wil men tevens naar de toekomst kijken. Graag hoort men wat er bij de leden leeft en waarin Volante een rol kan spelen door het organiseren van nieuwe activiteiten.
Ook willen we graag nieuwe bestuurs- en commissieleden benoemen. In het bestuur zijn er vacatures voor een bestuurslid activiteitencommissie en een bestuurslid PR (marketing en communicatie). De profielen staan op onze site.
Naast bestuursleden kunnen leden zich inzetten door als ondersteuner aan te sluiten bij uitvoering en organisatie van Volante activiteiten. Geïnteresseerden in een bestuursfunctie of leden die de club willen ondersteunen kunnen zich melden via het contactformulier.

Masterclass H2
Tijdens de masterclass waterstofauto’s komt een actueel onderwerp aan bod. Auto’s zijn o.a. van de merken Hyundai, Toyota en Honda leverbaar. Het onderwerp zal in een breed perspectief behandeld worden. Er zal door spreker ingegaan worden op:

  • De techniek van de auto’s
  • Ervaringen in het gebruik
  • Benodigde infrastructuur om de auto’s succesvol in te kunnen zetten.

Ook willen we bij de deelnemers inventariseren welke onderwerpen we m.b.t. het onderwerp in vervolgsessies aan de orde kunnen laten komen.

Om een beeld te krijgen van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs zal er een rondleiding plaatsvinden waar we het HAN Waterstoflab en het HAN Mobility Innovation Center bezoeken.
De dag zal afgesloten worden met een netwerkborrel waarbij er naar gestreefd wordt waterstofauto’s te tonen en te rijden.

Programma van 11:00 – 17:00u:

  • ALV
  • Masterclasses H2 Techniek/ervaringen/Infrastructuur
  • Inventarisatie vervolg H2-thema
  • Rondleiding IPKW faciliteiten
  • Netwerken en auto’s kijken/rijden

Wij zorgen uiteraard voor koffie, lunch en borrel.

Aanmelden voor de ALV en masterclass waterstofauto’s kan via ons online inschrijfformulier.

Tot ziens op 21 maart!

Comments are closed.