Volante bestuursleden gezocht!

Volante bestuursleden gezocht!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Alumnivereniging Volante, op een nog nader te bepalen datum, worden ook weer nieuwe bestuursleden verkozen.

Het is alweer ruim twee jaar geleden dat onze huidige voorzitter (Bertram Padmos) en onze huidige secretaris (Frans Berkien) toegetreden zijn tot het Volante bestuur. Aangezien beide heren hebben aangegeven graag nog een termijn aan te willen blijven, gaan we niet actief werven voor deze twee functies.
Mochten er echter Volante leden zijn die zich alsnog kandidaat willen stellen voor een van deze functies, dan zal tijdens de vergadering worden gestemd. Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur via de mail of het contactformulier op deze site.


Per direct zijn er twee functies binnen het Volante bestuur beschikbaar, waarvoor we graag in contact komen met kandidaten.
Het gaat om de volgende vacatures:

Lees voor de inhoud van functies even de vacatureteksten hierboven!


Wil je een bijdrage leveren aan Volante en functie in het bestuur invullen?
Stel je dan kandidaat voor een van de vrijkomende functies.

Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur tot het moment van de verkiezing tijdens de ALV.
Neem bij interesse even contact op met een van de bestuursleden via het contactformulier.
We vertellen je graag meer over het bestuur en de functies.

We hopen op veel kandidaten!

Comments are closed.