Bestuur

Voorzitter: Sjoerd Kok

Secretaris: Maurice Bennen

Penningmeester: Evert Henk Landman

Activiteiten commissie: Rens van den Brand

PR en Marketing: Ton Hermus

Algemeen bestuurslid: Jelte Mollema

Doelstellingen

Een goed netwerk is van belang voor zowel afgestudeerden als de opleiding.

Meer en meer wordt duidelijk, dat een duurzame relatie met alumni van zeer groot belang is. Vanuit de opleiding bestaat er behoefte om de ervaringen van afgestudeerden op een zinvolle wijze te verwerken in het curriculum en inzicht te verkrijgen in de beroepsomgeving van alumni. Belangrijkste reden om contact te houden met alumni is de behoefte om aansluiting met de beroepsomgeving te behouden door middel van netwerkvorming en na- en bijscholingsmogelijkheden.

Er zijn een aantal voordelen te benoemen resulterend uit de doelstellingen van de alumnivereniging zoals opgenomen in de akte van oprichting.

Voordelen alumni:

 • Mogelijkheid stagiairs en afstudeerders met nieuwe kennis te plaatsen in de organisaties waar alumni werkzaam zijn
 • Zelfontplooiing door bij- en nascholingsmogelijkheden: volgen van seminars, trainingen, workshops e.d.
 • Mogelijkheid projecten, onderzoek en advies uit te laten voeren
 • Kennis opdoen van onderzoek geïnitieerd door lectoren/kenniscentrum/ARL-A (Applied Research Laboratory-Automotive)
 • Leveren van een bijdrage tot kwaliteitsverbetering van het praktijkgerichte hoger beroepsonderwijs
 • Beter inzicht in de arbeidsmarkt, onder meer door inzage in vacatures en door contacten met andere alumni
 • Netwerken
 • Gezelligheid

Voordelen opleiding Autotechniek:

 • Kwaliteitsverbetering van het onderwijs
 • Uitbreiding van het bestand van stage- en afstudeerorganisaties en mogelijkheden om via de alumni bedrijven goed te informeren over de mogelijkheden
 • Verbeteren van de voorlichting over het beroepenveld, voor studenten en aspirant-studenten
 • Profilering als bij-/nascholingsinstituut en ten behoeve van onderzoek en advies
 • Netwerken
 • Alumni zijn de doelgroep van na- en bijscholingsmogelijkheden
 • Voldoen aan accreditatie-eis

Wij organiseren:

Volante wil haar alumni voorzieningen en activiteiten aanbieden die voor afgestudeerden aantrekkelijk zijn. Hiertoe willen we de relatie met alumni structureel onderhouden. Hiervoor zal Volante:

 • Jaarlijkse evenementen organiseren. Te denken valt aan een congres met interessante sprekers uit de automotive, een reünie, workshops, presentaties over actuele onderwerpen, bedrijfsbezoeken, studiereizen, de Volante Rally, motortoertochten en de Volante kart Cup
 • Gezellig netwerken
 • Andere initiatieven ontplooien

Sponsors

Volante organiseert regelmatig goed bezochte evenementen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet en ondersteuning van veel mensen en organisaties.

Graag zoekt Volante hierin samenwerking met bedrijven.

VERENIGINGSSPONSOR

We zoeken nog bedrijven die als verenigingssponsor willen optreden. Interesse?? Neem dan contact met ons op.

Evenementsponsoren:

De volgende sponsoren stellen ons in de gelegenheid Volante Rally’s, de motortoertocht en de Volante Kart Cup te organiseren:

Privacyverklaring

In verband met de invoering van de AVG per 25 mei 2018 heeft Volante de privacyverklaring gepubliceerd.

In onderstaand document kun je lezen welke gegevens Volante registreert en waarvoor die gebruikt worden.

Privacyverklaring Volante april 2019

F.A.Q.

Hier vind je de meest gestelde vragen over Alumnivereniging Volante met het antwoord.

 

Wie kan er lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor afgestudeerden en docenten van de HBO-opleiding Autotechniek (HTS-Autotechniek / HAN Automotive) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en zijn rechtsvoorgangers.

 

Hoe kan ik lid worden?

Ben je afgestudeerde van de HTS-Autotechniek / HAN Automotive en wil je lid worden van Alumnivereniging Volante, schrijf je dan in via het online aanmeldingsformulier.

 

Hoe geef ik wijzigingen door aan Volante?

Een wijziging in je gegevens geef je eenvoudig door via ons contactformulier.

 

Wat moet ik doen als ik in het buitenland woon?

Als je woonachtig bent in het buitenland dan kun je natuurlijk ook lid worden. Door de invoering van de IBAN-codering kunnen we ook incasseren van een rekening in het buitenland. Je hoeft dus niet speciaals te doen.

 

Hoe kan ik Volante helpen?

Ik wil een handje helpen om de vereniging tot bloei te brengen. Wat zijn de mogelijkheden?

Binnen onze jonge vereniging kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Te denken valt aan:

 • Hulp in commissies (er bestaat al een PR-, activiteiten- en kascommissie waarin ondersteuning welkom is).
 • Het vervullen van een bestuursfunctie.
 • Sponsoring.
 • Etc. etc.

Heb je ideeën? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de bestuursleden of gebruik het contactformulier.

 

Hoe is de relatie tussen het Volante lidmaatschap en de LinkedIngroep Autotechniek?

Het Volante lidmaatschap staat los van deelname aan de LinkedIngroep Autotechniek.

De LinkedIngroep Autotechniek is toegankelijk voor iedereen die “iets” heeft met de opleiding. Het is handig om te contacten en discussies te voeren. Binnen de Autotechniek groep hebben we een subgroep voor afgestudeerden.

Om je te kunnen aansluiten bij onze groep en eventueel de subgroep voor afgestudeerden is een LinkedIn-account voorwaarde.
Volante heeft ook een eigen LinkedIn-pagina, kijk daarvoor in de footer van deze site.

HAN Automotive Alumni Portal

HAN Automotive houdt de gegevens van afgestudeerden bij in een database.

Correcte gegevens van afgestudeerden zijn voor de opleiding van groot belang, o.a. voor de actualiteit van de gegevens m.b.t. werkgevers en functies in het beroepenveld.

Wijzigt er iets in je privé- en/of bedrijfsgegevens, geef de wijzigingen dan door aan de HAN via het HAN Automotive Alumni Portal.

Eigen NAW-gegevens kunnen afgestudeerden zelf wijzigen. Bij wijziging van werkgever wordt e.e.a., i.v.m. een eenduidige naamvoering, uitgevoerd door de beheerder.

In maart 2016 is geprobeerd elke afgestudeerde per mail of brief te bereiken en info over zijn logingegevens te sturen, voor het beheer van zijn gegevens. Geen bericht ontvangen of de gegevens niet meer beschikbaar? Neem dan contact op met de beheerder van het portal via de contactpagina.

 

Wijzigingen doorgeven aan Volante

Aangezien het HAN Automotive Alumni Portal niet door Volante beheerd wordt en gegevens niet zomaar uitgewisseld mogen worden, moeten wijzigingen in je persoonsgegevens ook separaat bij Volante gemeld worden.

Een wijziging in je gegevens geef je eenvoudig door via ons contactformulier.

Cursussen en opleidingen

In de huidige, snel veranderende maatschappij is het steeds nodig ervoor te zorgen up-to-date te blijven.

 

Opleidingen en advies

Velen kennen ons van de HTS-Autotechniek, nu Bachelor Autotechniek. Met ingang van augustus 2011 kennen we ook een Engelstalige Bachelor Automotive Engineering.

De HAN kan je daarna ook van dienst zijn. We bieden een breed scala aan opleidingen. Er is veel mogelijk zoals:

Korting

HAN Automotive geeft Volante-leden een korting op de post-hbo-opleidingen en cursussen die HAN Automotive aanbiedt. Deze standaard korting is 10% per persoon per cursus.

Indien u vanuit uw werkkring met mogelijk meerdere kandidaten aan een cursus wilt deelnemen, dan is het mogelijk om nadere prijsafspraken te maken. Ook kan HAN Automotive u een ‘incompany opleidingstraject’ aanbieden. In dit geval wordt u verzocht om contact op te nemen met Ertan Ertunc.
Zijn e-mailadres is bij Volante bekend.

Meer informatie

Voor nadere informatie over post-hbo-opleidingen, cursussen en masteropleidingen kunt u ook de website van HAN Automotive raadplegen: www.han.nl/automotive

Lectoraten

Maak kennis met onze lectoren en promovendi. Zij zijn het gezicht van al het hoogwaardige onderzoek aan de HAN.

Met hun inspanningen geven de lectoraten het onderwijs een nieuwe impuls. Dankzij lectoren en promovendi levert de HAN topkwaliteit aan studenten én bedrijven. Met de expertisecentra schept de HAN kansen voor bedrijven. Voor de Automotive is daarvoor het Expertisecentrum Automotive opgericht.