Volante evenementen 2020 geannuleerd

Volante evenementen 2020 geannuleerd

UPDATE 2 SEPTEMBER 2020:
Gezien de ontwikkeling van de situatie rond het coronavirus en de daarmee samenhangende beperkende maatregelen, heeft het bestuur van Volante besloten verder alle geplande evenementen in 2020 te annuleren.

We hadden in het voorjaar nog de hoop dat er in de herfst weer een en ander mogelijk zou zijn, maar dat is helaas nog niet mogelijk gebleken.


De uitgestelde Volante Rally op 3 oktober zal dus helaas niet doorgaan.
De risico’s voor de gezondheid van onze deelnemers, de vrijwilligers en personeel van start/finishlocatie zijn te groot.
Het evenement door laten gaan met inachtneming van alle maatregelen doet volgens het bestuur tekort aan de essentie van dit evenement.

We stellen voor om de reeds betaalde inschrijfgelden aan je terug te storten.
Dit zal gebeuren via ons betaalsysteem van Mollie Payments, op het rekeningnummer waarmee het inschrijfgeld betaald is.
De terugbetaling zal in de week van 2 september plaatsvinden.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden, hopen we in het voorjaar van 2021 de rally in dezelfde vorm alsnog van start te kunnen laten gaan. Meer informatie hierover en de mogelijkheid tot inschrijving volgt te zijner tijd.


ALV en masterclass H2
Voor de ALV en masterclass H2 waren op de achtergrond de voorbereidingen nog in gang. Helaas zal ook dit evenement niet plaats gaan vinden in 2020, maar hopelijk kan het spoedig gepland worden.
Zodra de mogelijkheden er weer zijn zullen we jullie nader informeren.

Aangezien er tijdens de ALV nieuwe bestuursleden gekozen zouden worden, is er besloten dat het huidige bestuur in deze vorm in ieder geval tot de volgende ALV in functie blijft.

Mocht je een bijdrage aan Volante willen leveren en een bestuursfunctie willen bekleden, neem dan contact op met ons of kijk even naar de openstaande functies.
https://alumniverenigingvolante.nl/volante-bestuursleden-gezocht/


Vragen?
Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen, neem dan contact op met Volante via het contactformulier. Ook te vinden bovenaan deze pagina.

Hopelijk tot ziens in 2021 en blijf gezond!

Vriendelijke groet,
Bestuur Alumnivereniging Volante

Comments are closed.