Verslag ALV en Masterclass H2

Verslag ALV en Masterclass H2

21-3-2020, dat was de initiële datum waarop dit evenement gepland stond.
Op de achtergrond heeft het bestuur het evenement tussen de geldende maatregelen door tot wel drie keer opnieuw ingepland, maar uiteindelijk kon de Masterclass H2 en ALV pas op zaterdag 5 november 2022 zonder beperkingen plaatsvinden.

De locatie voor de Volante Masterclass H2 en ALV 2021 bevindt zich in het HAN H2Lab op het, tijdens deze herfstachtige dag, ietwat mystieke IPKW (Industriepark Kleefse Waard) terrein. Het industriële terrein wat is ontstaan door het vestigen van de Algemene Kunstzijde Unie (AKU) in 1941 en wat sinds 2003 volledig wordt herontwikkeld tot zoals de IPKW website het noemt “een erkende hotspot voor duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap”.  Het HAN H2Lab is één van de “hybride leeromgevingen” van de HAN en is een “shared facility test- en ontwikkelomgeving voor waterstofsystemen”.

De leden worden verwelkomd met een kop koffie of thee waarna vervolgens om 11:30h het programma van die dag van start gaat met de ALV.
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en is er een kijkje genomen na de reeds geplande evenementen voor het komende verenigingsjaar. Een belangrijk onderdeel tijdens de ALV waren de bestuurswisselingen en de invulling van de PR vacature, meer hierover leest u in de notulen van de ALV.

Na een overheerlijke broodjeslunch wordt het programma van die dag vervolgt met de Masterclass H2. De eerste spreker is Dhr. Gert-Jan Rap van RAP Clean Vehicle Technology, specialist op het gebied van H2 toepassingen in de automotive.

Voor de drie sprekers is 30 minuten spreektijd per spreker ingepland. Het was reeds voorspeld, het onderwerp is zo boeiend en wordt zo levendig door dhr. Rap gepresenteerd dat de aanwezigen in plaats van de geplande 30 minuten ruim 75 minuten aandachtig de info absorberen.

Na een korte koffiepauze en de groepsfoto (uit zorg dat we deze anders niet meer bij daglicht zouden kunnen maken) vervolgen we het programma met Dhr. Remco Wonink van Hyundai NL.

In de presentatie van Hyundai verteld Dhr. Wonink vooral wat de visie van Hyundai is op het gebruik van waterstof als energiedrager. Die blijkt voor een industriegigant als Hyundai zich niet te beperken tot het voorstuwen van auto’s, maar vooral ook toepassing te vinden in het wegtransport, scheepvaart, bouwmachines etc. Anderzijds zou de brandstofcel van een personenauto naast voortstuwing ook bijvoorbeeld ook kunnen dienen als “powerplant” voor een huishouden. Genoeg stof tot nadenken… Ruben Bruins, onderzoeker en labbeheerder van het HAN H2Lab verzorgt de laatste sessie van het evenement. Dhr. Bruins begint de presentatie over het HAN H2Lab.

Het waterstoflab biedt een hybride leeromgeving voor hbo-studenten en bedrijven. Studenten Engineering en Automotive kunnen naar het lab komen om te testen of de technologie die zij ontwikkeld hebben ook daadwerkelijk werkt. Op deze manier wordt hier de praktijk en de academische wereld samengebracht.

Om te tonen hoe praktisch onderwijs er in het HAN H2Lab aan toe gaat, wordt een door dhr. Bruins speciaal voor onderwijs ontwikkelde mini brandstofcel gedemonstreerd.

Met deze kleine brandstofcel wordt aan de aanwezigen gedemonstreerd welke invloed de verschillende parameters hebben op belasting, overbelasting in relatie tot output. Na deze verhelderende demonstratie volgt een rondleiding door het HAN H2Lab.

Volgens goed gebruik wordt de Volante Masterclass H2 en ALV afgesloten met een gezellige netwerkborrel, waar hevig wordt nagedebatteerd en de ideeën voor volgende evenementen worden gevormd.

Bij deze willen we gastsprekers Dhr. Gert-Jan Rap van RAP Clean Vehicle Technology, Dhr. Remco Wonink van Hyundai NL en Dhr. Ruben Bruins van het HAN H2Lab enorm bedanken voor hun interessante bijdragen die dit evenement vorm hebben gegeven! Dhr. Ruben Bruins, het IPKW en de HAN bedankt voor de gastvrijheid! Daarnaast, Hyundai NL bedankt voor het beschikbaar stellen van de Hyundai Nexo en Toyota Louwman bedankt voor het beschikbaar stellen de Toyota Mirai!

Mocht je nu het idee hebben een interessant evenement te hebben gemist, of was je erbij en vindt je dat Volante verder vervolg moet geven aan dit onderwerp of het evenement, laat het dan weten en vul het contactformulier in op onze website; https://alumniverenigingvolante.nl/contact/


Notulen van de ALV

Foto’s ALV en Masterclass H2

Comments are closed.