Bestaansrecht van Volante is in gevaar!

Bestaansrecht van Volante is in gevaar!

Beste leden van Volante,

zoals jullie wellicht hebben gehoord of gelezen gaat het niet vanzelf om de vereniging overeind te houden. Het zoeken naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers loopt al jaren stroef en opvolging is veelal lastig te vinden. Velen zeggen “Ja” als we vragen om hulp, maar komt puntje bij paaltje dan is het vaak te veel werk om een stapje extra te doen. Wij als huidige bestuur betreuren dat en missen eigenlijk de leden die Volante een warm hart toedragen en met een beetje inzet van enkele uurtjes in de maand de vereniging in stand gaan houden.

Dit bericht in deze nieuwsbrief is dan ook een NOODOPROEP aan iedereen die lid is van Volante, want er zwaaien maar liefst 3 bestuursleden af. Bauke, Jelte en Sijmen gaan hun bijdrage stoppen voor het bestuur.

Wanneer er geen opvolging komt voor een bestuurslid voor de activiteiten commissie, de penningmeester en de voorzitter, zal in de eerstkomende ALV een stemming gehouden worden voor het ontbinden van de rechtspersoon, zodat de vereniging beëindigd kan worden en bestaat Volante niet langer meer.

Met pijn in ons hart hebben we als huidig bestuur geconcludeerd dat we bij gebrek aan aanmeldingen geen ander besluit kunnen nemen dan het beëindigen van de vereniging. Dit zou betekenen dat het huidige Volante netwerk, met ongeveer 790 leden, niet meer bij elkaar zal kunnen komen voor bedrijfsbezoeken, Car Challenge, motortoertocht of welke bijeenkomst of activiteit ook die te verzinnen en op te zetten is. Het netwerk waar iedereen graag deel van uitmaakt als voormalig HTS-er Autotechniek, wordt beëindigd na velen jaren.

Mocht jij van mening zijn dat Volante moet blijven bestaan en je eigen inbreng toe wil voegen om Volante op de been en op de kaart te houden, dan is dit de uitgelezen kans!

Volante heeft potentie voor ieder lid, maar zal wel aangestuurd moeten worden. Zijn er vragen over de inhoud van dit bericht, schroom dan ook niet om Volante te contacten, maar beter eigenlijk nog, meld je aan als opvolger in het bestuur en zorg dat Volante bestaansrecht heeft en behoudt!

Comments are closed.