Verslag ALV en najaarsevent HAN Automotive

Verslag ALV en najaarsevent HAN Automotive

Op 10 oktober werd het 1e verenigingsjaar van Volante afgesloten met een najaarsevent. Naast de Algemene Vergadering was er een Speakers Corner en gelegenheid de lab’s te bezoeken. Ook kon men zich informeren over de activiteiten van de teams.

Algemene Vergadering
Na de ontvangst begon de Algemene Vergadering.
Een prima opkomst van ongeveer 30 aanwezigen, variërend in leeftijd en afstudeerjaar. Kortom: een goede vertegenwoordiging.  Er werd verslag gedaan over een jaar van opbouw en 2 georganiseerde evenementen. Dit laat zien dat Volante een levendige vereniging is.
Na wat rolwisselingen in het bestuur die met overweldigende meerderheid werden goedgekeurd, wenste scheidend voorzitter Barend Lambrechtsen de vereniging een goede toekomst toe.
Voormalig docent elektrotechniek de heer Dik vond het Volante-initiatief buitengewoon goed en zei trots te zijn op de vereniging.

De notulen van de vergadering zijn hieronder te lezen:

Najaarsevent 2009-1

Middagprogramma
Op naar de soep en de broodjes. Hier en daar wat kennismaken en daarna naar de grote ontvangst. Ongeveer 80 Volante-leden waren naar Arnhem gekomen voor de ‘Speakers Corner’. Ook kwamen er een aantal gepensioneerde medewerkers naar Arnhem.

Speakers Corner
Een drietal sprekers nam plaats op een verhoging en informeerde het publiek over een actueel onderwerp. Hierbij werd de discussie niet uit de weg gegaan.

Najaarsevent 2009-2

TukTuk Battle
De eerste spreker, Paul Claessen, behandelde de TukTuk Battle: een wedstrijd voor het duurzamer maken van TukTuk’s. De HTS-Autotechniek heeft in India de Battle gewonnen. Zijn presentatie kun je hier nog eens bekijken. Ook was er een oefening ‘Samenwerken’ op het eind.

De mens in het verkeer
De tweede spreker, lector Joop Pauwelussen, ging in op de mens in het verkeer. Hij sprak onder het motto “Auto rijdt bestuurder” over de mogelijkheden en moeilijkheden bij het helpen van de mens met systemen en het uitvoeren van simulaties hiervoor.
Je kunt de presentatie ‘Auto rijdt bestuurder‘ van Joop Pauwelussen nog eens te bekijken.

Crisis Management
De 3e spreker, Peter Cornelis, besprak het onderwerp ‘Crisis Management’. De defensieve en offensieve aanpak was voor allen zeer herkenbaar. Bekijk hier de presentatie van Peter over crisismanagement.

Tijdens het wisselen van onderwerp werden de leden prima verzorgd met een hapje.

Rondleiding door de school
De overgang naar het volgende item werd ingeluid door een kort praatje van HAN-Automotive directeur Arthur Appelman.
Hij is trots op de HTS en op Volante. Arthur bedankte de sprekers en Hillie Bruens en Ad van Son voor het werk dat zij voor Volante gedaan hebben. Iedereen werd uitgenodigd de school te gaan bekijken.

Bezoek aan lab’s en teams
Er volgde een rondleiding door de praktijkruimtes:

  • Manager ARL-A (Applied Research Lab Automotive) Lejo Buning liet onder andere de BMW met sensoren voor bandentests zien en ook het waterstoflab. Ook besprak hij een aantal stage- en afstudeerprojecten die door studenten in het laboratorium waren uitgevoerd. Dit gaf ons heel veel concrete informatie!
  • Het HRT (Motor Racing team) en HART (Rally Team) toonden hun ééncilinder motorfiets, respectievelijk de Rallyauto. Beide teams gaven daarbij uitleg over hun activiteiten.
  • Als klap op de vuurpijl konden we het resultaat van het Go-4 Dakar-project bewonderen. Dit is niet alleen het eerste, zelf ontwikkelde kentekengeregistreerde HAN-Automotive-voertuig, maar óók een beest van een terreinwagen die tegen een stootje kan. En dat is nog zacht uitgedrukt.

Als afsluiting was er de borrel met hapjes. Veel aanwezigen bleven nog geruime tijd netwerken.

Enquête
De enquête die we kort na het Volante najaarsevenement hebben uitgezet is door een behoorlijk aantal deelnemers ingevuld. In de pdf-file kun je de samenvatting lezen.

Promoot Volante!
Deelnemers waren over het algemeen tevreden. Net als het bestuur had men op een grotere opkomst gerekend. Hoewel we verschillende kanalen inzetten om onze afgestudeerden te bereiken is dat toch best lastig. We hopen dan ook dat jullie binnen het eigen netwerk Volante willen blijven promoten en andere afgestudeerden willen motiveren om lid te worden en/of aan activiteiten deel te nemen.


Foto’s van het najaarsevent zijn hieronder te bekijken! Een impressie van de dag is ook te zien in deze Youtube compilatie.

Foto’s ALV en najaarsevent HAN Automotive

Comments are closed.